การเตรียมกระเป๋า

การเตรียมกระเป๋าเดินทาง

1. กระเป๋า CARRY ON

กระเป๋าใบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกระเป๋าใบเล็กสำหรับนำขึ้นเครื่องนั่นเอง การเดินทางไปต่างประเทศถ้าหากเดินทางไปสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็อาจจะต้องเตรียมสิ่งของเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองบนเครื่องบินที่แสนจะยาวนาน สิ่งของที่คุณควรเตรียมได้แก่

2. CHECKED BAG

การเลือกกระเป๋า Checked Bag ใบนี้ควรเลือกกระเป๋าที่มีความเบาและขนาดเหมาะสมสำหรับการใช้งาน กระเป๋า Cheked Bag จะเป็นกระเป๋าที่ใช้ใส่สำภาระของใช้ต่างๆ อาทิ

 • เสื้อผ้า
 • รองเท้า
 • เครื่องประดับ
 • เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
 • อาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่นมาม่าหรือโจ๊ก สำหรับคนที่ติดรสจัดก็อย่าลืมเตรียมพริกป่นไปด้วย

เนื่องจากของใช้ที่เป็นของเหลวจะต้องใส่ในกระเป๋าลูกหลักนี้ คุณควรมีการจัดของเหลวใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท เนื่องจากแรงดันอากาศใต้เครื่องบินนั้นสูงมาก อาจจะทำให้ของเหลวนั้นทะลักออกมาจากภาชนะ หนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนำคือนำภาชนะที่บรรจุของเหลวใส่ในถุง Ziploc อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลออกมาจากถุง

3. กระเป๋าใส่ของใช้ในห้องน้ำ

สิ่งของประเภทแปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, โฟมล้างหน้า, makeup remover, และเครื่องสำอางต่างๆ คุณควรแยกใส่ในกระเป๋าเล็กอีกใบหนึ่งเพื่อง่ายต่อการหยิบใช้ ซึ่งถ้าหากเดินทางยาวๆ คุณอาจจะนำกระเป๋าใบนี้ใส่ลงใน Carry On ก็ได้ แต่ของเหลวจะต้องถูกบรรจุในภาชนะที่มีขนาดน้อยกว่า 100 มิลลิลิตร

กระเป๋าลูกนี้ควรถูกจัดอย่างเป็นระเบียบที่สุดและคุณควรเลือกกระเป๋าที่มีขนาดพอเหมาะ สามารถหยิบใช้ได้สะดวก

4. กระเป๋ายา

ถ้าหากคุณมีโรคประจำตัวคุณควรเตรียมยาเฉพาะทางของคุณ โดยกระเป๋ายาควรมียาสามัญเอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินด้วย สิ่งที่ควรเตรียมมีดังต่อไปนี้

 • ยาแก้ปวด
 • ยาแก้แพ้อากาศและลดน้ำมูก
 • ยาลดไข้
 • คาร์บอนสำหรับดูดซับสารพิษและยาแก้ท้องเสีย
 • พลาสเตอร์แปะแผล
 • ยาแก้เมารถ

5. กระเป๋าสตางค์

สิ่งที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดก็คือเงินสดและบัตรเครดิตที่ต้องใช้สำหรับการชำระค่าสินค้าต่างๆ คุณควรหากางเกงที่มีซิปปิดมิดชิด หรือนำกระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าลับของเสื้อตัวนอกเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกต นอกจากนี้ผมมักจะหยิบนามบัตรของโรงแรมใส่กระเป๋าติดตัวไว้เสมอ เผื่อในกรณีฉุกเฉิน จะได้มีที่อยู่ของโรงแรมเอาไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้

6. กระเป๋าหรือซองใส่เอกสาร

กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่มีความสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ โดยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมก็คือ Passport, บัตรประชาชน, ใบขับขี่สากล, เอกสารการจองโรงแรม, ตั๋วโดยสาร, แผนที่และแพลนท่องเที่ยว เป็นต้น