การเดินทาง

การเดินทาง COSTA DE FUEGO

การเดินทางไปเที่ยว costa de fuego

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน 1

คือ เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย เมื่อเราได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับ Itinerary หรือ E-Ticket ให้ทำการปริ้นท์หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ โดย Itinerary จะเป็นข้อมูลการเดินทาง ก่อนจะเดินทางต้องทำการเช็คอินถึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ โดยเช็คอินผ่านเค้าท์เตอร์ของสายการบิน หรือถ้าหากไม่มีสัมภาระก็สามารถเช็คอินได้ทางออนไลน์ ที่สำคัญเราควรไปถึงสนามบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน 2

เมื่อทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว เราจะได้ Boarding Pass ที่ใช้ในการเดินทาง ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและเข้าสู่ขั้นตอนในการสแกนสัมภาระ โดยจะมีสิ่งของต้องห้ามในการถือขึ้นเครื่องบินคือ ห้ามนำของเหลวถือขึ้นเครื่องเกินชิ้นละ 100 ml รวมกันไม่เกิน 1000 ml. และห้ามนำของมีคม วัตถุไวไฟ อาวุธ ถือขึ้นเครื่อง เช่น กรรไกร มีด ฯลฯ ขึ้นโดยเด็ดขาดรวมไปถึงห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
  • Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
  • Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh  (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

นอกจากนี้ยังจำกัดน้ำหนักกระเป๋าที่จะขึ้นเครื่องบินตามกฏของแต่ละสายการบิน ควรตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางให้ดีก่อนเดินทาง

 ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน 3

เมื่อสแกนสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ Gate เพื่อรอขึ้นเครื่องบินได้เลยค่ะ โดยเวลาก่อนเครื่องออก (Boarding Time) 30-40 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกขึ้นเครื่อง เตรียมบัตรประชาชนหรือ Passport และ Boarding Pass เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน 4

มาถึงขั้นตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วว่าคุณกำลังจะได้เดินทางโดยไม่ตกเครื่องอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อตรวจ Boarding Pass แล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบิน โดยนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ใน Boarding Pass โดยระหว่างการเดินทางต้องปฏิบัติตามกฏสายการบิน คาดเข็มขัดและงดใช้โทรศัพมือถือในขณะที่เครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน  5

เมื่อถึงที่หมาย หากเดินทางภายในประเทศก็สามารถไปรับกระเป๋าในสายพานหมายเลขช่องตามที่สายการระบุไว้ได้เลย แต่ถ้าเดินทางออกนอกประเทศต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในลำดับต่อไป ควรศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศให้ดีก่อนออกเดินทาง

เห็นไหมละคะว่า วิธีขึ้นเครื่องบิน ไม่ใช่เรื่องยากเลย แค่เตรียมความพร้อมให้ดี ที่สำคัญการซื้อประกันการเดินทางที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็อุ่นใจได้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะ ประกันภัยการเดินทาง จากซิกน่าที่พร้อมดูแลคุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกเดินทาง ยิ่งถ้าคุณเป็นคนรักการท่องเที่ยว เดินทางไปต่างประเทศบ่อยในแต่ละปี และอยากซื้อแบบครั้งเดียวจบด้วยแล้วล่ะก็ แนะนำให้ซื้อแบบ ประกันเดินทางรายปี ที่คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งเดินทาง